Aktuellt >> Tänka fritt är stort men tänka rätt är större
 
Tänka fritt är stort men tänka rätt är större står det att läsa ovanför entrén in till Uppsala Universitets aula. Orden är tänkta av den svenske skalden, juristen och filosofen Thomas Thorild (1785-1808) som studerade vid universitet på 1700-talet och sattes upp i slutet av 1800-talet av dåvarande rektor Carl Yngve Sahlin.
Rätten att uttrycka sig fritt (med undantag) finns inskriven i en av de svenska grundlagarna, Tryckfrihetsordningen.

Tankarna med sitt känsloinnehåll är skapande. Detta gäller både medvetna och omedvetna tankar. Olika tankar väcker olika känslor och att tänka jag är vacker och rik väcker andra känslor än att tänka jag är ful och fattig. De känslor som tankarna väcker inom mig fungerar som magneter och drar till sig händelser och situationer som speglar det jag har tänkt.

I det yttre visas alltså vad jag tänker i det inre. Processen kan liknas vid det som sker i biosalongen: på filmduken visas de bilder som finns inne i filmprojektorn. Genom att ändra bilderna i projektorn förändrar jag handlingen på filmduken. På liknande sätt kan jag medvetet inom mig (i projektorn) skapa en önskesituation som med sitt känslotillstånd attraherar det jag önskar i livet. Detta kallas kreativ visualisering och används sedan många år bland annat inom idrotten för att ”skapa vinnare”. Vi kan alla bli vinnare i våra liv genom att visualisera det vi önskar ska finnas där.

/ Kreativ visualisering går till så att jag i ett avslappnat tillstånd med slutna ögon inom mig skapar en upplevelse så verklig att jag i nuet känner att den är sann./

Allt söker sin bekräftelse och det vi sänder ut återvänder till sin skapare, likt en bumerang. Går man omkring och konstant oroar sig för diverse saker som kan hända, hamnar man i just situationer som bekräftar att det verkligen finns/fanns skäl att oroa sig. Det gäller därför att ta sig ur detta invanda tankemönster och skapa ett nytt, som i stället attraherar det jag önskar och mår bra av. Välj därför med omsorg vilka tankar du vill umgås med och ha som dina vänner.

När du arbetar med kreativ visualisering gör det till en lustfylld upplevelse och kom ihåg att det krävs tålamod och ihärdighet i förändringsarbetet av tankar. Kanske har du burit med dig många av de tankar du vill byta ända sedan barndomen, och då går det inte att i en handvändning rensa ut och tillföra nytt. Var också uppmärksam på och gläd dig åt det nya som kommer in i ditt liv som svar på ditt inre arbete.

Ytterst handlar det om att lära sig älska sig själv, som den jag (redan) är. Därför möter vi utmaningar i livets skola som ska få oss att förstå det. Den som tycker om sig själv skadar inte sig själv och därmed inte heller andra. Osäkerhet och rädsla för att inte tro sig duga kommer till uttryck på många sätt som självskadebeteende, mobbning och skadegörelse m.m. När rädslan inombords upplöses och förvandlas till kärlek finns inte längre någon rädsla att uttrycka, utan endast kärlek.

Tänka fritt är stort men inte svårt och vi gör det hela tiden, oavsett vi är medvetna om det eller inte. Tänka rätt däremot kräver medvetenhet, fokusering och inre arbete. Det är lätt att hålla med Thorild om att tänka rätt är större.

/Lena Brunefors
 
Tillbaka