Aktuellt >> Utbrändhet -en möjlighet
 
Världen är full av duktiga pojkar och flickor, men behöver fler mogna män och kvinnor. Mogna vuxna vars inre behov är fyllda och som därför bättre kan se vad världen som helhet behöver.
När vi som små föds in i vår familj (den grupp som omhändertar oss) gäller det för vår överlevnad att vi känner oss godkända och accepterade. Det är som att barnet ställer sig frågan: Vad förväntas eller krävs av mig här för att jag ska bli omtyckt och omhändertagen? Eftersom det lilla barnet inte har ett utvecklat intellekt, har det heller inte ord på sina beslut utan de sker helt efter känslan. Om jag gör eller beter mig så här känns det bra för mig. Dessa tidiga beslut, överlevnads beslut, sker på ett omedvetet plan och lagras som känslominnen. Senare i livet kan man få kontakt med dessa och då sätta ord på sina tidiga upplevelser och beslut.

Utbrändhet innebär i regel ett uppvaknande! Hur lever jag mitt liv? Är det så här jag vill? Eller är det något annat jag önskar.

ur Den inre dansen:

Viola får panik
"Viola var en medelålderskvinna som ägde stor kapacitet på många sätt. Hon hade nu arbetat intensivt hela dagen och hade gjort allt som hon måste och en hel del därtill. Efter arbetet sprang hon i några affärer och gjorde en del inköp, innan hon med tidsbrist sprang iväg till teatern för att se en pjäs av Franz Kafka. Hon såg framemot att få koppla av med teater som hon tyckte mycket om. När hon väl sjunkit ner i fåtöljen och pjäsen hade börjat märkte hon hur trött hon var och kände sig lite yr. Samtidigt som Viola såg hur skådespelaren på scenen höll på att förvandlas från människa till en kackerlacka och mycket påtagligt visade detta med hela sin kropp, drogs hennes egna händer ihop på liknande sätt och hon kände hur hela kroppen drogs ihop i kramp.

Hon skrämdes av detta och började därför med möda att ta sig ut ur bänkraden och kravlade sig fram mot dörren, som var stängd och som hon inte lyckades öppna. Hon förstärktes i sin upplevelse av att vara instängd och att bete sig ovärdigt och störande genom att flera bland åhörarna hyssjade på henne. Ingen kom dock till hennes undsättning. Någon, som visade sig vara en ung flicka, öppnade dörren utifrån. Väl utanför i foajén blev hon väl omhändertagen av denna flicka. En ambulans med vänlig personal kom och Viola fördes till sjukhuset. Mottagandet på sjukhuset var jäktat och ingen gav sig tid att ta hand om henne utan hon lämnades åt sidan på en brits. Hon bad slutligen om en värktablett och när den värsta värken släppt tog sig Viola hem från sjukhuset med hjälp av taxi.

----------

Upptäckten för Viola, att både hon själv och världen fanns kvar också när hon inte orkade längre, var avgörande för hennes fortsatta befrielse. Hon vågade börja leva ett liv där hon kunde ge sig själv och sina känslor större utrymme än tidigare. Hon började befria sig från sina djupt liggande överlevnadstankar, som under så många år hade tvingat henne att leva ett obalanserat och självdestruktivt liv. Hennes inre par började samarbeta på ett nytt sätt, där den inre mannen vågade lyssna till och bättre hörsamma sin inre kvinna. I stället för att behandla henne med hårda ord och slag uppvaktade han henne nu med kärlek. På så vis stärktes Violas självkänsla och självtillit alltmer. Hon fick lättare för att sätta gränser i sitt arbete och i umgänget bland sina vänner. Hennes skräckslagna inre barn helades alltmer tack vare orden som gav förståelse för det som varit och den kärlek som Viola nu började ge sig själv."

---------

Våra tankar fungerar som magneter och attraherar i det yttre det vi tänker i det inre. Utbrändhet innebär att vi levt efter ett tanke- och beteendemönster som gör att vi inte längre orkar, vi känner oss ”utbrända”. Tankar som tidigare gagnat oss är inte längre produktiva utan skapar ohälsa.

I livets skola, där vi alla går, är meningen att vi alla var och en ska blomma ut, visa vår unikhet och bidra med den. När vi därför har hamnat i det läge där vi känner oss utbrända, kan det bli början på ett nytt sätt att leva. Ett sätt som gagnar mig själv bättre och därmed också helheten.

På samma sätt som tankarna fört oss till utbrändhet, kan vi när vi förstår tankens makt använda oss av kreativ visualisering. I avslappnat tillstånd skapar jag med tanken och känslan en upplevelse av att befinna mig i min önskesituation.

Lena Brunefors
 
Tillbaka