Aktuellt >> Tankens manifestation i det yttre
 
Det som händer mig idag, är det som jag tänkte igår. Och det som jag tänker idag är det som kommer att ske i morgon.
Ur Den inre dansen.

Framtiden skapar vi här och nu med våra tankar. Gårdagen, barndomstiden och tidigare liv är förfluten tid, det som hände då tillhör det förgångna, det som redan har hänt. Det är historia och den kan vi inte ändra på. Men de tankar jag tänkte och de beslut jag fattade då, och som fortfarande lever kvar inom mig, dem kan jag ändra på. I den mån barndomens beslut lever kvar inom mig, är det min barndom som styr och formar mitt liv än idag. Tycker jag inte om det liv jag lever idag, är möjligheten att förändra morgondagen här och nu. För att förändra och frigöra mig från de tanke- och känslomönster som skapar mitt liv nu, kan det för en del vara nödvändigt att medvetet åter möta sin barndom i sitt inre genom att t.ex. gå i terapi. För andra är detta inte alls nödvändigt. Vi lever alla olika liv formade av det vi bär med oss. En del lever ett "lättsammare" liv och andra ett "tuffare" liv just detta liv. Därför behöver det som är bra för den ena inte alls vara bra för den andre, och samtidigt kan det vara svårt för oss att förstå varandras steg och val.

Vad som är gemensamt för oss alla är att vi, var och en, har en inre sol, ett sant jag, som är perfekt. Det är vår gemensamma uppgift att låta dessa våra inre solar få stråla i sin fulla kraft utåt och förenas med varandras ljuskraft. Detta är en tidsprocess som inte kan påskyndas, men underlättas allteftersom medvetenheten och kunskapen ökar. Den kärleksfulla modern som är havande med sitt barn förbereder sitt födande genom att ta väl om hand sin kropp, äta och dricka hälsosamt, vila det hon behöver, inte utsätta sig för risker som hon tror kan äventyra det blivande barnets väl och ve. Tillsammans med den kärleksfulle fadern till det väntande barnet ökar hon sin kunskap för att underlätta själva framfödandet. Tillsammans skapar de två de bästa förutsättningar för en trygg tillvaro för den familj som skapas när barnet föds. Tillsammans har de genom att öka sin medvetenhet om vad som sker vid en graviditet, underlättat själva förlossningen, både för sig själva och för barnet. Med samma intelligens och kärlek kommer de att fortsätta att öka sin medvetenhet för att skapa den bästa framtiden för familjen.

Var vi än befinner oss, som utslagen alkoholist eller högt uppsatt politiker, kung eller drottning, så genomgår vi samma process.

Varje människa har sin uppgift att finnas med i tillvaron som den hon är. Men den människa som tidigt har lärt sig att tänka och tro att hon är fel, att hon inte duger som den hon är, kämpar för att dölja den hon tror att hon är. Samtidigt kämpar hon och söker bekräftelse och godkännande från omgivningen att hon duger. Denna kamp yttrar sig på oändligt många sätt, allt från att leva självdestruktivt som drogmissbrukare till att leva ett självdestruktivt liv som framgångsrik arbetsnarkoman.

Vi ökar vår medvetenhet hela tiden genom de möten vi gör. Vi ser varandra och värdesätter varandra efter det som vi tycker oss se. Vi fördömer lätt den som är olik oss själva eller det som vi är ovana vid. På så vis fjärmar och separerar vi oss från andra människor. Vi lyssnar mindre till vad som sägs än till vem som talar. Professorns ord får ofta mer tyngd än barnets ord, oavsett innehåll. Vi ser mer till vem som gör vad och värderar efter det, än vi ser till det gemensamma resultatet av vad som blivit gjort. Vi håller med om och håller oss nära det som känns mest hemtamt och undviker det som är ovant för oss. Vi är på så vis fångna och bundna av våra egna tankar som skapar vår syn och samtidigt skapar vår väg.

Jesus säger i Bergspredikan (Matteusevangeliet): "Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda; ty med den dom varmed I dömen skolen I bliva dömda, och med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder". Såsom i en spegel återvänder allt vi tänkt, sagt eller gjort tillbaka till oss själva, och allt som vi tänker och uttrycker om vår nästa ger vi samtidigt till oss själva. Genom den smärta eller den glädje och njutning vi känner och upplever i det som sker, förstår vi allteftersom vilka steg som ger vad och vi kan mer medvetet välja de tankar som skapar det vi önskar. Vi går alla i en skola där din utveckling är min utveckling och där min smärta är din smärta. I denna skola, där ingen går ensam, kan vi finnas för varandra med vår villkorslösa kärlek och stöd, men var och en måste gå och finna vägen själv.

Hur kan du medvetet förändra din framtid idag om du så önskar? Vad kan du göra här och nu för att skapa mer balans och njutning i ditt liv?

-----------

Målet för vår resa är att lära oss att älska oss själva som de vi redan är.

Lena Brunefors
 
Tillbaka