Aktuellt >> Självutnämnda profeter
 
Gud är Kärlek
Det råder förvirring och missförstånd i världen. Unga människor lär av självutnämnda ”profeter” att man ska döda sin nästa. Att Gud har sagt så. ”Profeterna” säger sig stå i kontakt med Gud och tolkar skrifterna som att de har stöd för sina ord där.
Gud är Kärlek. Gud är Livet. Det som är. Likt syret om vi andas finns Gud för alla, fattig som rik och oberoende av trosuppfattning om man är ateist, agnostiker eller troende. Det finns inga krav att uppfylla.

Religionerna är skapade av människan. Det finns olika krav och regler att följa för att godkännas och för att få vara med. Ofta innesluter religionsgruppen de egna medlemmarna och utesluter andra. Inom gruppen känner man trygghet och gemenskap. Det blir vi och dom, istället för ett universellt vi.

De flesta människor söker en mening med livet och unga sökare är mest öppna och mottagliga. Man söker sin plats och sin roll i tillvaron. Är man osäker är det lätt att förlita sig till olika rörelser med ledare som lovar guld och gröna skogar och som låter den unge/sökaren känna sig betydelse- och värdefull och användbar som en del i ett större sammanhang.

Om ledaren i gruppen är karismatisk och dominant lämnas inget utrymme för egna tankar eller självständighet, utan den unge blir ledarens förlängda arm och uppdras att utföra det som ledaren bestämmer. Den osäkre sökaren känner trygghet för en auktoritet ”som vet” och bestämmer. Det finns många exempel genom historien på karismatiska ledare som vilsefört sin ”flock”. Inte minst politiska ledare.

”Profeten” som inte bearbetat sitt inre förlägger sin rädsla och ilska utanför sig själv och uppdrar åt gruppmedlemmarna att uttrycka den. Det kan vara genom olika våldsdåd som att döda sig själva och/eller sina medmänniskor på gator och torg. Förstöra byggnader och kulturella värden m.m. Detta görs i Guds namn. Som om Gud skulle vilja att vi dödar vår medmänniska.

Det finns en universell sanning som säger att Lika söker Lika, att kärlek attraherar kärlek och rädsla attraherar rädsla.

Våra tankar skapar en känsla och känslorna attraherar likt magneter det som har samma vibration.

Medan kärleken skapar tillit, attraherar och knyter samman, skapar rädslan misstänksamhet och osäkerhet som förr eller senare leder till splittring av gruppen.

Himmelriket är här på jorden! Det skapar vi gemensamt. Med våra tankar. Det är ingen plats någon annanstans dit jag kommer genom att döda min medmänniska. För att skapa fred på jorden måste vi skapa frid inombords. Att vända blicken inåt och se vår egen gudomlighet. Att se att vi är perfekta i vårt inre sanna jag, men att vi bär med oss tankar som förnekar detta.

På inskriften till Apollontemplet i Grekland står Känn dig själv (Gnothi seauton). Filosofen Sokrates som levde på 400-talet f Kr använde sig av självkännedom i samtal med atenarna. Han speglade tillbaka vad personen sagt för att denne skulle bli medveten om sitt eget tänkande. Sokrates ville därmed inspirera människorna i sin omgivning till att kritiskt granska och analysera rådande uppfattningar.

Allt vad vi tänker och gör speglas i vår omgivning. När vi gör den insikten kan vi förstå vår egen situation och världsläget i stort bättre och kan ändra i den riktning som våra hjärtan säger. Utan denna förståelse försöker vi ändra på spegelbilden i det yttre, vilket är som att försöka ändra på filmduken i stället för inne i filmprojektorn för att få ett annat händelseförlopp.

Det är viktigt att ha en tro att leva efter. Men det är minst lika viktigt att lära känna sig själv och lära sig tänka självständigt, så att man kan fatta självständiga beslut och inte lockas att följa med den som skriker högst värst och mest.

Gemensamt för alla vishetslärare är att de inte söker sitt, medan politiska envåldshärskare och självutnämnda ”profeter” söker makt för egen vinning.

När vi upptäckt vårt sanna jags perfektion och skönhet och förstått att vi styrs av vårt eget tänkande har vi fått makt att förändra. När vi ser vår egen fullkomlighet kommer vi också att se andras.

Älska dig själv och du ger Kärlek till din nästa!

/Lena Brunefors
 
Tillbaka