Aktuellt >> Metoo
 
Det pågår ett uppvaknande och ett uppror runtom i världen! På olika sätt visar den inre kvinnan att hon har fått nog.
I baksidestexten till Den inre dansen presenterar förläggaren Gunilla Boman bokens innehåll:
”Om du vill förändra ditt liv och dina relationer till andra är det din inre verklighet, dvs. dina tankar, du ska förändra. För det du upplever i det yttre är en spegling av ditt inre. Så enkelt men ändå så svårt att förstå. Då är det mycket lättare att skylla på andra…
Ingen är idag okunnig om att vi i västvärlden värderar den aktiva, manliga principen högst. Att handla, ge ut och att leda är något eftersträvansvärt. Den passiva, kvinnliga principen däremot, att vara stilla och intonande, att ta emot och låta sig ledas, anses ofta som något sämre och mindre värt. Det råder alltså en stor obalans i värderingen av det manliga och det kvinnliga i världen.
För att åskådliggöra problematiken på ett konkretare plan, beskriver författaren den dialog som hela tiden pågår inom oss som en relation mellan den inre mannen och den inre kvinnan. När relationen är som bäst blir den som en dans, ett flöde, där den inre kvinnan känner och den inre mannen handlar i samklang med den känslan. När det blir obalans mellan det manliga och det kvinnliga inom oss mår vi dåligt och hindrar oss själva från att visa vårt sanna jag. På det yttre planet tar det sig i uttryck i stress, fysisk och psykisk ohälsa, dåliga relationer och i värsta fall misshandel, krig och våld. Ju mer vi kan skapa en harmonisk balans inom oss, desto mer kommer den att materialiseras i vår yttre värld.”

I Den inre dansen visar bild 5 hur den inre mannen misshandlar den inre kvinnan genom att i stället för att lyssna till sin inre kvinna lyssnar mer till omgivningen. I bild 6 har den inre kvinnan fått nog och reagerar genom att försöka påkalla sin mans uppmärksamhet. Bild 7 visar att den inre mannen hör och hur ett slagsmål pågår mellan de båda. Slagsmålet är ett uttryck för att de börjar se varandra. Det leder så småningom till att den inre mannen upptäcker sin inre kvinna och blir kär i henne! I bild 8 börjar han uppvakta henne och hon ser en ny man som inte längre förtrycker henne utan behandlar henne på ett nytt sätt. Denna nya relation övergår till en dans i bild 9 för att slutligen övergå i ett inre samlag i bild 10. I detta inre samlag står individen i kontakt med och lever i samklang med Kosmos, Universum och Gud.

Länge har den manliga principen varit rådande, där intellektet har styrt utan tillräcklig medverkan av känslan och intuitionen. Den inre kvinnan har varit nertryckt och därför skriker hon för att den inre mannen ska höra. För att det ska bli ett bättre samarbete mellan tanke och känsla.

Runtom i världen vittnar i Metoo uppropet i första hand kvinnor, men även män att de varit utsatta för sexuella övergrepp och kränkningar. Det inre parets dialog speglas så i det yttre. Det blir allt mer synligt att det är dags att vi börjar behandla oss själva bättre!

Vi är alla perfekta som de vi är. Men många av oss bär med oss livsförnekande tankar som motsäger detta. Tankar och beslut som skapats genom det vi varit med om från barndomen och genom livet. Tankar som att det inte räcker med att vara den jag är, att jag är fel och inte duger. För att godkännas och få vara med tror jag därför att jag måste uppfylla vissa villkor.
Alla tankar, medvetna och omedvetna, som vi bär med oss speglas i det yttre. Om de är laddade med känsloenergi fungerar de som magneter.

Livsresans mål är att inse och förstå att mitt sanna jag är perfekt! Därför attraherar vi situationer som motsvarar tankeinnehållet för att vi ska få möjlighet att möta, se och förstå vad vi bär med oss, för att sedan kunna förändra och ”omprogrammera” tankarna till att bli livsbejakande.

Det är det som nu sker i Metoo upproret. Människor inser alltmer sitt värde och säger stopp! nu räcker det, nu får det vara nog. Inga mer kränkningar, inga fler övergrepp.

För oss alla gäller att utvecklas så att vi blir mer sanna mot oss själva. Att vända oss inåt och se vår egen skönhet och gudomlighet. När kärleken till oss själva ökar skapas en inre dans, där känsla och tanke samarbetar och det leder så småningom till ett inre samlag. Då lever vi i samklang med Universum och för helhetens bästa. Vi älskar oss själva villkorslöst och därmed också vår nästa.

När vi vet att vi är perfekta behöver vi inte bråka varken med oss själva eller med andra. Vägen dit är självkännedom och precis som inskriften på Apollontemplet i Delfi säger Känn dig själv (Gnothi seauton).

Älska dig själv och du ger kärlek till din nästa.

/Lena Brunefors
 
Tillbaka