Om Författaren
 
Vem är Lena Brunefors?
Jag betraktar mig som en sökare och mitt inre sökande efter ”mål och mening” har format min livsväg som varit både krokig och brokig. Huvudsakligen har jag arbetat med människor i vårdande, rådgivande verksamheter och i undervisning samt under perioder som städerska. Jag är fil kand i beteendevetenskapliga ämnen och började min yrkesbana inom kriminalvården, där jag arbetade som assistent på ungdomsfängelse och inom frivården. Senare i livet, efter egen terapi, arbetade jag med konsultationer i ämnet självkännedom.

Jag är född 1945 och mina 13 första levnadsår bodde jag på mentalsjukhuset Marieberg i Kristinehamn, där min far var trädgårdsmästare. Redan som barn kom jag på så vis dagligen i kontakt med människor som ansågs som annorlunda, de som ”mådde psykiskt dåligt” och därför var intagna på sjukhuset. För mig har denna erfarenhet av att tidigt möta människors olikheter varit en värdefull tillgång genom livet.

Det var egentligen först när jag började småskolan och mina klasskamrater undrade hur jag vågade bo på Marieberg, som jag förstod att det var något ”konstigt” med att vara patient. Fortfarande idag lever rädslan för psykisk sjukdom kvar. Många tycker att det är något suspekt med att söka hjälp inom psykiatrin eller att gå på samtal hos psykolog. Ofta är det först när man själv mår dåligt och behöver hjälp, som man inser värdet av självkännedom, att lära känna sig själv för att bättre kunna leva i överensstämmelse med sitt sanna jag.

Efter att i flera år ha mått dåligt började jag själv att gå i samtalsterapi och gjorde det under ett par år. 1985 kom jag i kontakt med läkaren Bengt Stern och gick på en av hans Möt dig själv-kurser på Mullingstorp. Det var en omvälvande upplevelse, som kom att betyda mycket för mig. Efter ytterligare kurser och utbildning bl a på Mullingstorp, där jag också medverkade som assistent, hade jag under några år på 1990-talet egen mottagning för terapi och kortare konsultationer, samt höll kurser i självkännedom. Idag fortsätter jag med utforskandet av det inre.